Jesteśmy grupą osób w większości już nieczynnych zawodowo, jednak wciąż aktywnych i chętnych do działania. W pewnym momencie zaczęliśmy zastanawiać się, co zrobić z tak dużą ilością wolnego czasu i ogromnymi pokładami energii oraz chęci do dalszego rozwoju. Idealnym rozwiązaniem okazał się uniwersytet trzeciego wieku, ponieważ jest to szkoła bezstresowa i bez egzaminów, gdzie wybieramy sobie zajęcia, w których chcemy uczestniczyć – gdyż one rozwijają nasze zainteresowania i poszerzają wiedzę o ciekawe zagadnienia.
Pragniemy walczyć z negatywnym obrazem seniora – osamotnionego, spędzającego czas głównie przed telewizorem i niechętnego jakimkolwiek zmianom w swoim życiu.
Dajemy szansę na spotkania z innymi, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nakłonią do wzajemnej ciekawości i otwartości na nowe rzeczy.
Namawiamy każdego, kto chce razem z nami podjąć się tego wyzwania i przeżyć wspaniałą przygodę: dołącz do nas, abyśmy razem mogli zdobywać nowe doświadczenia. Może to będzie dyskusja o wspólnie obejrzanym filmie, poznawanie świata (choćby z relacji innych), doskonalenie ciała i umysłu, nauka języka obcego lub nabywanie większej sprawności w obsłudze komputera?
A może jeszcze coś innego? Wybór jest ograniczony jedynie naszym entuzjazmem.

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku to propozycja dla tych seniorów, którzy chcą swojemu życiu dodać pewnej intensywności, barwy, różnorodnych emocji wynikających z udziału w interesujących zajęciach, z kontaktu z ciekawymi ludźmi, z odkrywania świata i siebie na nowo.
Nasza Uczelnia jest powołana przez Stowarzyszenie i będzie prowadzić działalność popularnonaukową i kulturalno-rekreacyjną.
Patronat nad PUTW będzie sprawować Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu.
Słuchacze otrzymają legitymacje, nie będą zdawać żadnych egzaminów tylko uczestniczyć w wykładach, warsztatach, zajęciach rekreacyjno-sportowych itp. Wykłady będą się odbywać dwa lub trzy razy w miesiącu. Rodzaj zajęć zostanie ustalony po rozeznaniu zainteresowań słuchaczy.
Zarówno wykłady, jak i warsztaty będą organizowane przez osoby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie poszczególnych sekcji: kulturalnej, zdrowotno- rehabilitacyjnej i turystyczno- sportowej.
PUTW ma charakter otwarty. Słuchaczem może być każdy mieszkaniec Szczawnicy, Krościenka n.D. i sąsiednich gmin, który ukończył 50. rok życia, bez względu na posiadane wykształcenie.
Kalendarium:
– zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 28 grudnia 2017 r.
– rejestracja Stowarzyszenia – 15 stycznia 2018 r.
– wpis do wykazu organizacji pożytku publicznego –w toku
– inauguracja działalności PUTW – 24 lutego 2018 r.

ZARZĄD
1. Anna Ziemiańczyk   – Prezes Zarządu
2. Bożena Nowak         – członek Zarządu
3. Zofia Krępa               – członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
1. Maria Malinowska                    –   przewodniczący komisji rewizyjnej
2. Barbara Szela                              –   członek komisji rewizyjnej
3. Irena Salamon-Ciszkowska      –   członek komisji rewizyjnej