PODZIĘKUJ OSOBOM, KTÓRE… CHCĄ CI POMAGAĆ. PRZECIEŻ TO NIE JEST ICH OBOWIĄZEK

Spieszymy więc z podziękowaniami. W tym roku akademickim do grona osób wspierających działalność Stowarzyszenia PUTW dołączyli Pani Maria Gonciarz (właścicielka sanatorium Budowlani) i Państwo Renata Gorecka i Grzegorz Gacek (właściciele Hotelu Szczawnica Park&Resart Spa). Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie działalnością naszego Stowarzyszenia, życzliwość i pomoc. Udostępnione przez Państwa pomieszczenia na Więcej…