Jesteśmy grupą osób w większości już nieczynnych zawodowo, jednak wciąż aktywnych i chętnych do działania. W pewnym momencie zaczęliśmy zastanawiać się, co zrobić z tak dużą ilością wolnego czasu i ogromnymi pokładami energii oraz chęci do dalszego rozwoju. Idealnym rozwiązaniem okazał się uniwersytet trzeciego wieku, ponieważ jest to szkoła bezstresowa i bez egzaminów, gdzie wybieramy sobie zajęcia, w których chcemy uczestniczyć – gdyż one rozwijają nasze zainteresowania i poszerzają wiedzę o ciekawe zagadnienia.
Pragniemy walczyć z negatywnym obrazem seniora – osamotnionego, spędzającego czas głównie przed telewizorem i niechętnego jakimkolwiek zmianom w swoim życiu.
Dajemy szansę na spotkania z innymi, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nakłonią do wzajemnej ciekawości i otwartości na nowe rzeczy.
Namawiamy każdego, kto chce razem z nami podjąć się tego wyzwania i przeżyć wspaniałą przygodę: dołącz do nas, abyśmy razem mogli zdobywać nowe doświadczenia. Może to będzie dyskusja o wspólnie obejrzanym filmie, poznawanie świata (choćby z relacji innych), doskonalenie ciała i umysłu, nauka języka obcego lub nabywanie większej sprawności w obsłudze komputera?
A może jeszcze coś innego? Wybór jest ograniczony jedynie naszym entuzjazmem.

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku to propozycja dla tych seniorów, którzy chcą swojemu życiu dodać pewnej intensywności, barwy, różnorodnych emocji wynikających z udziału w interesujących zajęciach, z kontaktu z ciekawymi ludźmi, z odkrywania świata i siebie na nowo.
Nasza Uczelnia jest powołana przez Stowarzyszenie i będzie prowadzić działalność popularnonaukową i kulturalno-rekreacyjną.
Patronat nad PUTW będzie sprawować Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu.
Słuchacze otrzymają legitymacje, nie będą zdawać żadnych egzaminów tylko uczestniczyć w wykładach, warsztatach, zajęciach rekreacyjno-sportowych itp. Wykłady będą się odbywać dwa lub trzy razy w miesiącu. Rodzaj zajęć zostanie ustalony po rozeznaniu zainteresowań słuchaczy.
Zarówno wykłady, jak i warsztaty będą organizowane przez osoby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie poszczególnych sekcji: kulturalnej, zdrowotno- rehabilitacyjnej i turystyczno- sportowej.
PUTW ma charakter otwarty. Słuchaczem może być każdy mieszkaniec Szczawnicy, Krościenka n.D. i sąsiednich gmin, który ukończył 50. rok życia, bez względu na posiadane wykształcenie.
Kalendarium:
– zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 28 grudnia 2017 r.
– rejestracja Stowarzyszenia – 15 stycznia 2018 r.
– wpis do wykazu organizacji pożytku publicznego –w toku
– inauguracja działalności PUTW – 24 lutego 2018 r.

DANE ADRESOWE

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Szalaya 84
34-460 Szczawnica
tel: 570 550 553
email:[email protected]

DANE REJESTRACYJNE

KRS   0000713239
REGON   369270080
NIP  7352875014

RACHUNEK  BANKOWY

PIENIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
w KROŚCIENKU  n/D
23 8817 0000 2001 0072 5512 0001

ZARZĄD
Teresa Jolanta Ormianin  – prezes zarządu
Alina Hrydziuszko        – wiceprezes
Urszula Malinowska  – wiceprezes

Barbara Waruś   – członek
Magdalena Czaja– członek
Maria Kwaśnica   – członek

KOMISJA REWIZYJNA
1. Maria Malinowska     –   przewodniczący
2. Staniława Rębiś     –   sekretarz
3. Janina Grawicz      –   członek

 

7 marca 2018 roku przy Pienińskim UTW powstała Rada programowo – naukowa.
Zadaniem Rady jest udzielanie Zarządowi wsparcia wynikającego z doświadczeń i dorobku naukowego Członków Rady oraz opiniowanie Programu Zajęć. Oto skład Rady:

RADA PROGRAMOWO – NAUKOWA PIENIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W SZCZAWNICY

PRZEWODNICZĄCY – MGR TOMASZ HURKAŁA  – 

CZŁONKOWIE:

PROF. DR HAB. LUDWIK FREY    – pracownik Instytutu Botaniki PAN w Krakowie

DR TERESA MUCHA                      – Prorektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

DR JADWIGA WOLSKA                – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach

DR GRZEGORZ DEMEL                   – etnolog i kulturoznawca, od 2016 r. pracuje w projektach ukierunkowanych na aktywizację społeczną osób starszych

MGR TOMASZ CIESIELKA             – Sekretarz UMiG Szczawnica

MGR TOMASZ HAMERSKI            – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

MGR JERZY PAL                                – aktor Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

DR N. MED. ANNA WÓJCIK         – lekarz pediatra i balneolog

MGR BARBARA RADECKA            – psycholog

MGR ANNA MALINOWSKA         – nauczyciel, Prezes Stowarzyszenia Artystów Pienińskich

MGR ANDRZEJ ZACHWIEJA         – rehabilitant, pracownik Uzdrowiska Szczawnica