ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

 


W imieniu organizacji senioralnych apelujemy do władz, do Parlamentu, do wszystkich sił politycznych kraju o przełożenie daty wyborów prezydenckich. Całe społeczeństwo zmaga się z epidemią  o niespotykanej   skali i zasięgu. Rząd podejmuje bezprecedensowe decyzje, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVD-19. Hasło „zostań w domu” jest głównym  orężem w tej walce.
Osoby starsze są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Jednak my, seniorki i seniorzy,  boimy się nie tylko o swoje zdrowie i życie. Boimy się również, a może przede wszystkim, o bezpieczeństwo naszych rodzin, naszych bliskich. Boimy się, że masowy udział w wyborach zwielokrotni zagrożenie i narazi nas, nasze dzieci i wnuki, naszych przyjaciół i znajomych na niebezpieczeństwo poważnej choroby, a nawet utraty życia. My, osoby starsze,  mamy głęboko zakorzenione poczucie obywatelskiego obowiązku. Chcemy uczestniczyć w życiu społecznym, oddając swój głos w wyborach. Chcemy, aby również nasi bliscy mogli głosować  bez ryzyka dla swego zdrowia. Chcemy aby tak ważne wydarzenie jak wybory prezydenckie przebiegało w atmosferze powagi, spokoju i w poczuciu bezpieczeństwa. Dlatego apelujemy o przełożenie daty  wyborów.

 

CZAS EPIDEMII TO NIE JEST CZAS NA WYBORY

 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń

Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Polski Związek

Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Krajowy Instytut Gospodarki  Senioralnej Polska Unia Seniorów
Ogólnopolskie Porozumienie

Uniwersytetów Trzeciego Wieku

  Ogólnopolskie Porozumienie

o Współpracy Rad Seniorów

Skip to content