Fotorelacja z ostatnich wydarzeń

Fotorelacja z  ostatnich wydarzeń, na które złożyły się: – obrady członków Stowarzyszenia PUTW, – koncert akademickiego chóru „Dominanta”, – inauguracyjny wykład nt.”Zamek Czorsztyn w 100. rocznicę utworzenia rezerwatu przyrody”, – biesiada przy skocznej muzyce. Dzień pełen miłych wrażeń powoli przechodzi do historii, a przed nasza uniwersytecką społecznością nowe zadania.

Gratulacje dla Pani WIESŁAWY BORCZYK

W związku z ponownym wyborem na stanowisko Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Dołączamy życzenia zdrowia, pomyślności, satysfakcji z pełnionej funkcji, owocnej współpracy z różnorodnymi organizacjami senioralnymi i dalszych sukcesów w podejmowanych inicjatywach. Zarząd i Słuchacze Pienińskiego UTW