Ogólnopolski Dzień Seniora

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie powyższe daty mają jednak ten sam cel – kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie im godnego życia. Priorytetowym celem jest więc walka Więcej…

„Zwiększeniu poziomu rozporządzalnych dochodów, odpowiada wyższy poziom wydatków konsumpcyjnych”.

  DZIĘKUJEMY Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w Nowym Targu Pani Ewie Barczuk  – Kołat za ciekawe spotkanie z naszymi słuchaczami. Przy rosnącej konsumpcji dobrze jest być świadomym swoich praw konsumentem. Nasze trzy koleżanki – Ania, Basia i Krysia wzięły udział w szkoleniu „Animatora Aktywności Seniorów”. Mamy nadzieję, że będą „narybkiem” do Więcej…

OBCHODY 101.ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI w Szczawnicy

„W moim oknie pole i to­po­le, i ja wiem, że to wła­śnie – Pol­ska” /Wł. Broniewski/   Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Więcej…