ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

E-recepty od Nowego Roku

E-recepty od Nowego Roku

E-recepta zaczęła obowiązywać od nowego roku  2020
Jakie są korzyści z wprowadzenia elektronicznych recept? 

E-recepta, podobnie jak e-zwolnienia i e-skierowania, jest częścią większego programu cyfryzacji. Elektroniczna recepta wystawiana jest przez lekarza, który korzystając z rejestru leków wprowadza do systemu informatycznego odpowiednie medykamenty dla pacjenta. Chorzy w przychodni otrzymują jedynie kod dostępu z numerem PESEL, który jest niezbędny do odbioru leków z apteki. Farmaceuta w aptece odczyta kod, co umożliwia pobranie recepty elektronicznej i wydanie leków pacjentowi.

Jak skorzystać z e-recepty? To proste!

1. Od lekarza otrzymujesz e-receptę w formie gotowego wydruku lub w mailu/esemesie – z czterocyfrowym kodem;

2. W aptece wystarczy pokazać farmaceucie wydruk lub esemesa/maila z e-receptą;

3. Farmaceuta skanuje kod i wydaje leki zapisane na  e-recepcie.

E-recepta – najważniejsze zmiany

Do głównych zalet e-recepty zaliczyć można oszczędność czasu – zarówno lekarza, który wystawia receptę, jak i pacjenta oraz farmaceuty. Korzystanie z recept elektronicznych zniweluje też problem braku pieczątki czy nieczytelności recepty oraz związaną z nim konieczność ponownych wizyt u lekarza. E-receptę obecnie może wystawić lekarz w gabinecie, a wkrótce również na wizytach domowych, korzystając z urządzeń mobilnych (np. smartfona).

Elektroniczna recepta przy okazji wyeliminuje problem fałszywych recept (pozwoli na monitoring leczenia w chorobach przewlekłych). Pacjent ma też możliwość częściowej realizacji e-recepty – jeśli na recepcie wypisanych jest kilka opakowań leku, to można wykupić tylko jedno opakowanie, a resztę recepty zrealizować przy okazji kolejnej wizyty (opcja „częściowej realizacji” recepty).

E-recepta – częściowa realizacja recepty. Jak to działa?

Przykład:

Pacjent na recepcie wypisane ma cztery opakowania leku na trądzik i trzy na ból głowy. Przy okazji wykupowania leków w aptece można zdecydować się na zakup tylko 2 opakowań leku na trądzik – kolejne dwa można wykupić tylko w tej samej aptece w ciągu 30 dni od wystawienia e-recepty, ale trzy opakowania leku na ból głowy – można wykupić w dowolnej aptece. Do tej pory apteki w przypadku realizacji części recepty wystawiały odpisy recept papierowych.

Jak korzystać z e-recepty?

1. Podczas wizyty u lekarza pacjent zamiast tradycyjnej recepty na papierze może otrzymać:

  • wydruk w formie papierowej z kodem kreskowym oraz pinem;
  • LUB e-receptę w mailu;
  • LUB e-receptę w esemesie.

UWAGA! Jeśli pacjent nie ma dostępu do komputera lub drukarki lub nie chce korzystać z systemu IKP, to niewiele się zmienia – zamiast papierowej recepty może otrzymać od lekarza wydruk w formie papierowej – z kodem kreskowym do realizacji w aptece.

2. Podczas wizyty u farmaceuty wystarczy pokazać wydruk LUB telefon z mailem/esemesem. Farmaceuta skanuje kod z wydruku lub z telefonu pacjenta.

3. E-receptę można również otrzymać drogą elektroniczną – w tym celu należy założyć Profil Zaufany i zarejestrować się w IKP (Internetowe Konto Pacjenta). Korzyści z posiadania takiego konta to m.in.:  dostęp do historii wystawionych e-recept, e-zwolnień i dokumentacji medycznej – zarówno przez personel medyczny, jak i przez pacjenta, co umożliwia lepszą koordynację procesu leczenia przez lekarza, a w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo i jakość leczenia.

Skip to content