ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Fundraising – droga do budowania niezależności finansowej organizacji

Fundraising – droga do budowania niezależności finansowej organizacji

 

Na taką drogę chcielibyśmy wstąpić, ale nie wiedzieliśmy, że ona tak się nazywa. Dowiedzieliśmy się o tym na dwudniowym szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaproponowanym nam  przez  Fundację Rozwoju Regionu Rabka., na która zostałyśmy wydelegowane przez Zarząd Pienińskiego UTW.

Fundraising [czyt. fandrejzing] to w Polsce pojęcie nowe i mało znane. Pochodzi z języka angielskiego i jest połączeniem wyrazów fund = fundusze oraz raise = zbierać. Większość Polaków nie potrafi nawet powtórzyć nazwy fundraising, nie mówiąc o jej definicji.  A okazuje się, że każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu stosował metody fundraisingowe lub przynajmniej zetknął się z fundraisingiem w swoim życiu. No więc co to jest ten tajemniczy fundraising?

Fundraising to nic innego jak profesjonalne i systematyczne pozyskiwanie finansowania lub darów rzeczowych na rzecz organizacji non-profit. Bardzo ważne w powyższej definicji są przymiotniki „profesjonalny i systematyczny”. Jest to sedno fundraisingu i w tym leży tajemnica jego skuteczności. Dzięki prowadzeniu działań fundraisingowych organizacja może zapewnić sobie stabilizację finansową i fundusze na dalszy rozwój. Podstawą skutecznych działań fundraisingowych jest budowanie relacji z darczyńcą.

Kiedy ostatnio ktoś z Was prosił kogoś o pieniądze?  Jeżeli  kiedykolwiek to robiliście, to wiecie, jakie to jest trudne i najczęściej kończące się odmową, „bo dlaczego mam Wam dać pieniądze?”. Stąd szkoli się fundraiserów, którzy potrafią prowadzić negocjacje z potencjalnymi darczyńcami uczciwie, w pełni informując o celach i misji organizacji oraz o przeznaczeniu i sposobie wydawania pozyskanych od nich środków.

Pieniński UTW pilnie poszukuje fundraisera – wolontariusza.

Skip to content