III część wykładu pani Uli Kowalczuk

Opublikowane przez lutek w dniu

ODDANY CAŁYM SERCEM I DUCHEM JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU –
ostatnie lata życia i tragiczna śmierć generała Bolesława Długoszowskiego w III części wykładu przygotowanego przez p. Ulę Kowalczuk.
Zapraszam do wysłuchania, dziękując jednocześnie pani Uli za „bardzo ciekawą, piękną opowieść” o najsłynniejszym ułanie II Rzeczpospolitej.

Kategorie: Aktualności