ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

III część wykładu pani Uli Kowalczuk

III część wykładu pani Uli Kowalczuk

ODDANY CAŁYM SERCEM I DUCHEM JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU –
ostatnie lata życia i tragiczna śmierć generała Bolesława Długoszowskiego w III części wykładu przygotowanego przez p. Ulę Kowalczuk.
Zapraszam do wysłuchania, dziękując jednocześnie pani Uli za „bardzo ciekawą, piękną opowieść” o najsłynniejszym ułanie II Rzeczpospolitej.

Skip to content