ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Inauguracja nowego roku akademickiego

Inauguracja nowego roku akademickiego

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego mamy już za sobą.  Odbyło się, jak zaplanowaliśmy 4 października w foyer Dworku Gościnnego, które zostało specjalnie dla nas  odpowiednio przygotowane, za co jesteśmy wdzięczni Właścicielom i Pracownikom Dworku.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni Goście (pani Teresa Mucha – prorektor PPWSZ w Nowym Targu i Burmistrz Miasta Szczawnica pan Grzegorz Niezgoda), którzy życzyli  nam dalszej owocnej działalności. Po złożeniu ślubowania   w poczet studentów  PUTW zostali przyjęci nowi słuchacze.

Wszystkim zebranym  została przedstawiona dotychczasowa działalność Uniwersytetu w formie ciekawej, rzetelnie opracowanej prezentacji. A było się czym pochwalić – systematycznie odbywającymi się zajęciami, wykładami, warsztatami , organizacją imprez o charakterze patriotycznym i i integrujących seniorów (również spoza Pienin) oraz zaangażowaniem słuchaczy PUTW w życie miasta i gminy Szczawnica przejawiającym się udziałem w koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych   organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Prezentacja zawierała również informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd w celu pozyskania środków na dalszą działalność.  Przygotowała ją  i omówiła koleżanka Zofia Krępa – członek Zarządu.

Podczas tego spotkanie wielokrotnie występował chór akademicki pod kierownictwem pani Ewy Zachwiei, który wcale nie raczkuje, jak skromnie mówią jego członkinie, ale  świetnie dobranym repertuarem i dobrym jego wykonaniem naprawdę uświetnił tą uroczystość.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr hab. Anna Mlekodaj  prof. nadz. PPWSZ w Nowym Targu, a dotyczył on wolności  jako wyzwania, wartości, wyboru .  Korelował z obchodami 100- rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Zmuszał do refleksji czy na pewno w swoim rozwoju uwalniamy się od ograniczeń, czy potrafimy wziąć za naszą wolność odpowiedzialność, jak rozumiemy wolność zewnętrzną i wewnętrzną.  Dziękujemy Pani Profesor za  zainspirowanie nas do szukania dróg i okoliczności sprzyjających wolności w oparciu o filozofię Tischnera.

„Trudno mówić o wolnym narodzie, jeżeli nie będzie wolnych ludzi”.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY BYLI Z NAMI… BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content