ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

Czy ludzie obecnie potrafią rozmawiać ze sobą w odpowiedni sposób? Obserwując relacje międzyludzkie można stwierdzić, iż  mimo używania wspólnego języka, często nie jesteśmy w stanie skutecznie komunikować się z drugim człowiekiem, W skutecznej komunikacji przeszkadzają bowiem bariery tkwiące w nadawcy komunikatu, jego odbiorcy i w kontekście relacji. Co zatem robić, by okazać się dobrym rozmówcą? Doskonalić trudną i żmudną sztukę – POROZUMIEWANIA SIĘ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM.

Tylko wówczas  interpretacja komunikatu przez odbiorcę będzie zgodna z intencją  jego nadawcy, a to zapewni wzajemne zrozumienie, odpowiednie wyrażanie siebie, rozwiązanie problemów – co bardzo wyraźnie wpłynie na jakość życia. I tego sobie życzymy, a pani Małgorzacie Dziubińskiej – Błażusiak BARDZO DZIĘKUJEMY, że nam to uświadomiła.

Skip to content