ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Kwestionariusz ankiety badającej zależność miedzy elastyczną organizacją czasu pracy a aktywnością zawodową osób w wieku 50+

Kwestionariusz ankiety badającej zależność miedzy elastyczną organizacją czasu pracy a aktywnością zawodową osób w wieku 50+

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety diagnozującego możliwość wykorzystania elastycznej organizacji czasu pracy jako stymulatora aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Ankieta skierowana jest do osób w wieku 50-74 lat, bez względu na aktualny status na rynku pracy (tzn. zarówno do osób pracujących, bezrobotnych, jak i będących na emeryturze), zamieszkałych na terenie całej Polski.

Ankieta przeprowadzana jest na potrzeby badań naukowych. Ma ona charakter anonimowy, co oznacza, że pozyskane za jej pośrednictwem informacje wykorzystane zostaną wyłącznie do zestawień zbiorczych.

Odpowiedź na każde pytanie proszę zaznaczyć wpisując znak „X” w odpowiedniej kratce.

Poniżej ankieta do wypełnienia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaHdZF6cNaFYVtQ21oA5gN2owN_ajaqNamQS3ViAoiHAIEQ/viewform

 

Dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety
Małgorzata Król
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Skip to content