ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

„Niech się wszyst­ko od­no­wi, od­mie­ni! … O je­sie­ni! … je­sie­ni! … je­sie­ni” /K. Iłłakowiczówna/

„Niech się wszyst­ko od­no­wi, od­mie­ni! … O je­sie­ni! … je­sie­ni! … je­sie­ni” /K. Iłłakowiczówna/

W ostatnich miesiącach wiele organizacji senioralnych przeniosło swoją działalność do Internetu, co wyłączyło ich członków z aktywnego życia.

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 25 września 2020 r. w Krakowie w ramach VII Ogólnopolskich Senioraliów zaproszeni goście wystosowali apel do wszelkich organizacji senioralnych, by nakłonili seniorów do wychodzenia z domu (z zachowaniem ostrożności i przestrzeganiem obowiązujących zasad epidemicznych) i podejmowania różnorodnych form aktywności. Apel ten został skierowany również do samych seniorów, by nie rezygnowali z aktywnego trybu życia, bo jest on „kluczem do zachowania zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego”.

Zarząd Pienińskiego UTW już znacznie wcześniej rozpoczął przygotowania do wznowienia jesienią działalności naszego Stowarzyszenia, by móc zaproponować naszym słuchaczom na tyle atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, by faktycznie chcieli wyjść z domu i się w nie zaangażować. Większość zajęć będzie kontynuowana, ale nasza oferta przewiduje również  tai – chi, kurs obsługi smartfona, koło fotograficzne. Poza tym jesteśmy otwarci na propozycje słuchaczy, jeżeli  ich zainteresowania lub „apetyt” na nabywanie określonych umiejętności nie został  uwzględniony w zaplanowanych formach aktywności.

W tym roku akademickim część zajęć i inne przedsięwzięcia zostaną sfinansowane przez Fundację PZU, która pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek „Apetyt seniora na nowe wyzwania”. Dziękujemy Zarządowi Fundacji PZU za przyznane środki. Dziękujemy również pracownikowi UMiG w Szczawnicy pani Paulinie Mogilskiej – Słowik za wspieranie nas w trudnej „sztuce” opracowywania projektów i motywowanie do podejmowania nowych prób w tym zakresie.

Drodzy Słuchacze PUTW mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na wykładach i systematycznych zajęciach – „Nie mamy przed sobą jeszcze jednego życia, dlatego to musimy  w pełni wykorzystać”.

/bn/

Skip to content