ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Pchli targ – kolejna edycja

Pchli targ – kolejna edycja

„PCHLI TARG” ponownie 7 KWIETNIA w godz. 10.00 – 14.00 na placu obok DH. „Halka”. W związku z tym mamy ogromną prośbę. 
DRODZY SŁUCHACZE I SYMPATYCY
PIENIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU !
Zachęceni jesiennym sukcesem, w najbliższym czasie zamierzamy ponownie zorganizować „Pchli Targ”.
Zwracamy się więc z apelem i gorącą prośbą – jeżeli Wy lub Wasi przyjaciele, rodzina, sąsiedzi macie w swoich domach rzeczy, którym chcielibyście ofiarować drugie życie przekażcie je na ten cel.
Mile widziane:
a)książki,
b)płyty,
c)gry komputerowe i planszowe,
d)zabawki,
e)filmy,
f)antyki,
g)ubrania(niezniszczone, czyste, wyprasowane)
h)wyroby dekoracyjne,
i)biżuteria,
k)rękodzieło,
l)przedmioty kolekcjonerskie,
m)drobne artykuły RTV i AGD,
n)produkty spożywcze typu przetwory domowe
Przedmioty można przynosić do biura Stowarzyszenia – 
ul. Szalaya 84 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00
Z góry serdecznie dziękujemy!

 

PCHLI TARG – REGULAMIN 2019

 

I ORGANIZATOR, TERMIN, MIEJSCE

 

1.Organizatorem Pchlego Targu jest Stowarzyszenie Pieniński  Uniwersytet Trzeciego Wieku , zwany dalej„Organizatorem”.

2.Celem organizowania Pchlego Targu jest stworzenie platformy do wymiany lub sprzedaży, przez osoby prywatne, rzeczy używanych oraz przedmiotów kolekcjonerskich. Jest to również miejsce spotkań hobbystów, twórców i odbiorców kultury.

3.Pchli Targ w 2019 roku odbywać się  będzie kilkakrotnie na placu  obok DH „Halka”
w godzinach od 10.00 – 14.00

 

 II WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.Warunkiem uczestnictwa w Pchlim Targu jest przestrzeganie niniejszego

regulaminu.

2.Osoby, które chcą wystawić przedmioty do sprzedaży podczas Pchlego Targu,powinny przybyć na plac w dniu targowym i zgłosić swój udział Organizatorowi.Wystawienie przedmiotów do sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacjąpostanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania w całości.

3.Opłata za stoisko będzie pobierana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lokalnego dot. opłaty targowej, tj. w wysokości 10 zł/dzień.

4.Sprawy sporne związane z ustawieniem stoisk rozwiązuje przedstawiciel

Organizatora. Jego decyzje są ostateczne i należy się do nich dostosować.

5.Na Pchlim Targu nie ma możliwości stałej rezerwacji miejsc przez wystawców.

6.Wystawcy we własnym zakresie przygotowują miejsce ekspozycji oferowanych do sprzedaży artykułów, tj. koc lub stolik, krzesło, namiot, ewentualnie parasol, przy czym dopuszcza się rozkładanie towaru na ziemi lub składanychstołach/leżankach.

7.Na terenie Pchlego Targu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i oferowania do sprzedaży na stoiskach: środków odurzających, napojów alkoholowych,substancji psychotropowych, wyrobów pirotechnicznych lub wybuchowych, bronii innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi, z wyłączeniem zbiorówkolekcjonerskich.

8.Organizator może zażądać od wystawcy usunięcia ze stoiska artykułu, który (według Organizatora) jest niezgodny z charakterem i regulaminem PchlegoTargu.

9.Osoby obecne na terenie Pchlego Targu zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora.

10.Po zakończeniu sprzedaży wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w obrębie swego stoiska. Odpady należy zabrać ze sobą.

11.Artyści, którzy chcą wziąć udział w Pchlim Targu na zasadzie „grania do kapelusza”, obowiązani są ustalić swój udział z Organizatorem. Obowiązuje ich nakaz grania autorskich utworów niezgłoszonych do ZAiKS.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.

2.W przypadku niestosowania się uczestnika do postanowień regulaminu,

Organizator może zdecydować o wykluczeniu go z Pchlego Targu.

3.Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi.

4.Podczas Pchlego Targu dopuszcza się handel/wymianę towarów takich jak:

a)książki,

b)płyty,

c)gry komputerowe i planszowe,

d)zabawki,

e)filmy,

f)antyki,

g)ubrania,

h)wyroby dekoracyjne,

i)biżuteria,

j)instrumenty muzyczne,

k)rękodzieło,

l)przedmioty kolekcjonerskie,

m)drobne artykuły RTV i AGD,

n)produkty spożywcze typu „mała gastronomia” (kawa, herbata, napoje

bezalkoholowe, kanapki)

5.Podczas Pchlego Targu wyklucza się handel/wymianę następujących towarów:

a)nielegalnego pochodzenia,

b)niebezpiecznych,

c)żrących,

d)o nieprzyjemnym zapachu,

e)niedopuszczonych do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa (np.„pirackie” gry i filmy, materiały o treści erotycznej),

f)alkoholu i wyrobów tytoniowych,

g)zwierząt.

6.Na terenie Pchlego Targu nie dopuszcza się także usług świadczonych przy użyciu dmuchanych zjeżdżalni, karuzel, trampolin itd.

7.Podczas Pchlego Targu, z uczestnictwa w charakterze wystawcy, wykluczone są firmy trudniące się handlem nowymi towarami, takimi jak zabawki, ubrania,chemia gospodarcza, słodycze itp.

8.Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące regulaminu oraz funkcjonowania PchlegoTargu należy kierować na adres Organizatora.

9.Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie organizacji

funkcjonowania Pchlego Targu jest Bożena Olszewska  adres e-mail: [email protected] lub telefon: 570 550 553 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00.

Skip to content