ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Piszą o nas

Wczoraj (23 marca 2018 r.) w siedzibie MOK-u Zarząd PUTW spotkał się z przedstawicielką zespołu redakcyjnego kwartalnika  Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  – panią Rozalią Kulasik.  Wkrótce w Biuletynie SUTW ukaże się artykuł o początkach działalności naszego Uniwersytetu.  Pani Rozalia uzyskała informacje o liczbie studentów (98 osób), o tematyce wykładów, formach systematycznych i dodatkowych  zajęć oraz o planach na przyszłość. Próbowała dociec, na co nastawiają się studenci, przystępując do Stowarzyszenia PUTW. Czy na przezwyciężenie  osamotnienia i wyobcowania, czy na rozwój pasji i zainteresowań, a może na wspaniałą  przygodę ???

Próbę odpowiedzi  znajdziemy w najbliższym numerze Biuletynu SUTW.

BN

 

Skip to content