ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Porozumienie podpisane

Porozumienie podpisane


 

15 marca 2018 r. w siedzibie nowotarskiej uczelni  JM Rektor dr hab. Stanisław Gulak prof. nadz. podpisał Porozumienie o współpracy pomiędzy Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu a Stowarzyszeniem Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczawnicy.  W imieniu Stowarzyszenia porozumienie podpisała Prezes Anna Ziemiańczyk. W wydarzeniu wzięli udział również Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Teresa Mucha, pełnomocnik ds. międzynarodowych dr Zbigniew Włosowicz oraz członek Zarządu PUTW Bożena Nowak.

W ramach zawartego Porozumienia Uczelnia obejmuje patronat nad działalnością edukacyjną PUTW.

Obie Strony Porozumienia wyrażają wolę wspólnego działania w zakresie dokształcania i aktywizowania osób starszych pragnących nadal rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez PUTW.

W planach jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i kulturalnych, w szczególności organizowanie konferencji, wykładów oraz innych imprez popularyzujących zdrowy i aktywny sposób życia poprzez włączanie słuchaczy PUTW w życie Uczelni.

W trakcie sympatycznego spotkania Prezes PUTW podzieliła się spostrzeżeniami z pierwszych tygodni działalności Stowarzyszenia. Wręczyła również na ręce Rektora PPWSZ w Nowym Targu „pienińskiego” anioła wykonanego przez jedną ze słuchaczek PUTW.

Spotkanie zakończono pamiątkowym wpisem Zarządu PUTW do kroniki Uczelni.

Skip to content