Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
jako zadanie publiczne
Edukacja prozdrowotna dla małopolskich seniorów w latach 2018 –  2019 ”

Tytuł projektu:  

 „BĘDĘ ZDROWY I  AKTYWNY ”

Okres  realizacji projektu   :   01.06.2018r do 30.12.2018 r.

Strategicznym celem projektu jest edukacja prozdrowotna seniorów – słuchaczy Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku .
Dzięki projektowi nastąpi aktywizacja osób starszych poprzez rehabilitację, rekreację i edukację.  Będziemy propagować aktywny i zdrowy styl życia dostosowany do zmieniającego się organizmu starszego człowieka.