Projekt współfinansowany ze środków przekazanych przez operatora programu grantowego w ramach projektu –

„ Małopolski  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański
Realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:

„ PCHLI  TARG  w  SZCZAWNICY ”

Okres  realizacji projektu   :   26.09.2018r do 30.11.2018 r.

Projekt polega na stworzeniu skutecznego i trwałego mechanizmu pozyskiwania środków pieniężnych na prowadzenie statutowej działalności uniwersytetu. W ramach „ Pchlich Targów ” będzie można nabywać lub wymieniać różne używane przedmioty. Ofertę  uzupełnimy o prowadzenie wystaw oraz aukcji prac wykonanych przez członków uniwersytetu w ramach sekcji zajęciowych rękodzieła ludowego i fotograficznej.