Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Szczawnica
jako zadanie publiczne

Tytuł projektu:

„ SPUŚCIZNA PIENIN I PODHALA”

Okres  realizacji projektu   :   01.05.2018r do 30.11.2018 r.


Celem głównym projektu jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Pienin i Podhala poprzez tworzenie na grupach zajęciowych dzieł rękodzieła ludowego jak pienińskie koronki, hafty, a także pejzaży i obiektów kultury regionalnej w fotografii. Projekt zakończony zostanie wystawą prac ludowych i wernisażem fotograficznym.