Projekt dofinansowany ze środków programu „ Seniorzy w akcji ”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ ę ”.

Tytuł projektu:

„Uniwersytety Trzeciego Wieku bez granic”.

Okres  realizacji projektu   :   10.10.2018r do 31.05.2019 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych z terenu Polski i Słowacji, podniesienie świadomości obywatelskiej osób starszych, zaktywizowanie ich do działań na rzecz własnego rozwoju, nawiązanie nowych kontaktów, dostarczanie wiedzy oraz promocja dobrych praktyk Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.