Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Szczawnica
jako zadanie publiczne

Tytuł projektu:   

„ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD LUDZI STARSZYCH” 

Okres  realizacji projektu   :   16.04.2018r do 15.07.2018 r.


Celem strategicznym projektu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród ludzi starszych, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, a także integracja słuchaczy PUTW.