ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Rada programowo – naukowa UTW

Rada programowo – naukowa UTW

7 marca 2018 roku przy Pienińskim UTW powstała Rada programowo – naukowa. Zadaniem Rady jest udzielanie Zarządowi wsparcia wynikającego z doświadczeń i dorobku naukowego Członków Rady oraz opiniowanie Programu Zajęć.
Oto skład Rady:

RADA PROGRAMOWO – NAUKOWA PIENIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W SZCZAWNICY

PRZEWODNICZĄCY – MGR TOMASZ HURKAŁA  –   DYREKTOR MOK W SZCZAWNICY

CZŁONKOWIE:

PROF. DR HAB. LUDWIK FREY    – pracownik Instytutu Botaniki PAN w Krakowie

DR TERESA MUCHA                      – Prorektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

DR JADWIGA WOLSKA                – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach

DR GRZEGORZ DEMEL                   – etnolog i kulturoznawca, od 2016 r. pracuje w projektach ukierunkowanych na aktywizację społeczną osób starszych

MGR TOMASZ CIESIELKA             – Sekretarz UMiG Szczawnica

MGR TOMASZ HAMERSKI            – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

MGR JERZY PAL                                – aktor Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

DR N. MED. ANNA WÓJCIK         – lekarz pediatra i balneolog

MGR BARBARA RADECKA            – psycholog

MGR ANNA MALINOWSKA         – nauczyciel, Prezes Stowarzyszenia Artystów Pienińskich

MGR ANDRZEJ ZACHWIEJA         – rehabilitant, pracownik Uzdrowiska Szczawnica

Skip to content