ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Rozpoczęło się XI Forum III Wieku pod hasłem „Seniorzy w Europie jutra!”

Rozpoczęło się XI Forum III Wieku pod hasłem „Seniorzy w Europie jutra!”

Tegoroczna edycja Forum III Wieku jest wyjątkowa! Zaproszenie do udziału w tej międzynarodowej konferencji towarzyszącej XXIX Forum Ekonomicznemu przyjęli bowiem niezwykli goście. Przedstawiciele najbardziej znaczących, opiniotwórczych europejskich organizacji senioralnych i instytucji publicznych mających wpływ na polityki społeczną na poziomie europejskim oraz kształt silver economy, dziś i jutro.

Gośćmi specjalnymi XI Forum III Wieku są m.in.

  • Dirk Jarre, Prezydent Europejskiej Unii Seniorów- EURAG, Luksemburg,
  • Krzysztof Balon, Wiceprzewodniczący Grupy III EKES – Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela,
  • dr Renate Heinish, Członek EKES – Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego i Członek Zarządu BAGSO – Niemieckiej Federacji Organizacji Senioralnej, Niemcy
  • Małgorzata Stanowska, Wiceprezydent AIUTA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Tuluza,
  • Janusz Marszałek – Wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów, Prezes Polskiej Unii Seniorów,
  • prof. dr hab. Stanisława Golinowska – Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kierownik Zakładu Polityki Społecznej, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
  • prof. dr hab. inż. Marek Gzik z Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

XI Forum III Wieku jest również wyjątkowe z uwagi na otwarcie „drzwi Forum”  dla jeszcze szerszej niż dotychczas reprezentacji liderów organizacji senioralnych i działających na rzecz seniorów z całej Polski. Udział  w konferencji, która trwać będzie od 4 do 7 września br. zapowiedziało ponad 300 osób, w tym przedstawiciele kluczowej kadry organizacji senioralnych m.in: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gminnych i Miejskich Rad Seniorów, lokalnych inicjatyw senioralnych oraz przedstawiciele samorządowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Fotorelacja z inauguracja XI Forum III Wieku poniżej:

 

fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek
fot. Konrad Kaczmarek

Głównym Parterem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Senioralnej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

WARTO TU BYĆ !

fot. Konrad Kaczmarek

Skip to content