ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Uroczysta Inauguracja – fotorelacja

Uroczysta Inauguracja – fotorelacja

Uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 24.02.2018 roku  w sali kina Pieniny w Szczawnicy.Szczawnicki Chór Kameralny po dyrekcją Agnieszki Żarskiej wykonał  między innymi „Gaudeamus igitur” oraz „Gaude Mater Polonia”, a  symboliczne uroczyste ślubowanie wobec Pani Wiesławy Borczyk,  Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, złożyły osoby wchodzące w skład Grupy Inicjatywnej Uniwersytetu.
Ks.Tomasz Kudroń, proboszcz parafii Św. Wojciecha w Szczawnicy, pobłogosławił  działalność Uniwersytetu oraz wszystkich uczestników inauguracji.Gratulacje dla inicjatorów złożyli:  senator Jan Hamerski, radny powiatu nowotarskiego Jan Komorek, rektor dr. hab. Stanisław Gulak, Marzena Rudnicka – Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kazimierzem Zachwieją .
Uroczystość uświetnił bardzo ciekawy wykład Pani profesor Anny Mlekodaj  dotyczący historii uniwersytetów. Na zakończenie Pani Ewa Walkowska  przepięknie zaśpiewała dwie refleksyjne ballady.

Skip to content