ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

W czerwcowym numerze „Z Doliny Grajcarka” o nas.

W czerwcowym numerze „Z Doliny Grajcarka” o nas.

KOŃCZYMY REALIZACJĘ KOLEJNEGO PROJEKTU.

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczawnicy od października 2018r.  realizuje projekt „ Uniwersytety Trzeciego Wieku bez granic ” w ramach programu Seniorzy w akcji  dotowany  przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Projekt ten ma na celu integrację   seniorów  z  przygranicznych  pienińskich miejscowości – polskich i  słowackich oraz popularyzację społecznych uniwersytetów  trzeciego wieku.
Projekt ten jest  niezwykle :
– innowacyjny, gdyż  Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku  jako pierwszy zainicjował współpracę z grupą ludzi  starszych  mieszkających po drugiej stronie granicy tj. Słowacji budując w ten sposób tzw.  pomostowy kapitał społeczny stanowiący nowość w skali rynku polskiego i słowackiego,
– unikatowy, gdyż nie istnieją projekty konkurencyjne, ani podobne.
Głównym celem projektu jest  poprawa jakości i poziomu życia osób starszych z terenów Polski i Słowacji, podniesienie świadomości obywatelskiej osób starszych, zaktywizowanie ich do działań na rzecz własnego rozwoju, integracja, dostarczanie wiedzy oraz promocja dobrych praktyk pienińskiego uniwersytetu trzeciego wieku.
W ramach projektu odbyliśmy pięć spotkań integracyjnych na których pokazywaliśmy naszym słowackim seniorom aktywność uniwersytetu na wszystkich odcinkach działalności, poznawaliśmy  się wzajemnie, kulturę i obyczaje,  a także zwiedzaliśmy  ciekawe miejsca na swoich terenach.
Projekt jest inspiracją dla słowackich seniorów mobilizującą ich do podobnej działalności na swoim terenie. Mamy nadzieję, że spodobał się im model naszych społecznych uniwersytetów trzeciego wieku i, że znajdą się wśród słowackich seniorów pasjonaci podobni do nas, chętni do pracy na rzecz ludzi starszych. Z naszej strony deklarujemy pomoc nawet po zakończeniu projektu.
Realizując projekt wspierały nas samorządy zarówno ze Szczawnicy jak i słowackiej Leśnicy, ale przede wszystkim wykorzystywaliśmy potencjał naszych bardzo aktywnych słuchaczy.


Anna Ziemiańczyk

Skip to content