ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

WIZYTĄ U SŁOWACKICH  SENIORÓW

WIZYTĄ U SŁOWACKICH  SENIORÓW

Uniwersytet  nasz nabrał  rozpędu w realizacji projektów.
Aktualnie rozkręcamy  projekt  organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „ Seniorzy w akcji ”.
Nasz pomysł to „ Uniwersytety Trzeciego Wieku bez granic ”, którego głównym celem jest aktywizacja do działań  na rzecz własnego rozwoju seniorów z przygranicznych terenów, nawiązywanie nowych kontaktów, dostarczanie wiedzy, a przede wszystkim promocja dobrych praktyk naszego Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W ramach prac organizacyjnych odbyliśmy kilka spotkań z przedstawicielami administracji po słowackiej stronie .
W dniu 24.11.2018r grupa naszych przedstawicieli brała udział w uroczystym spotkaniu z emerytami ( dochodcami) z przygranicznej Leśnicy. W spotkaniu  wziął udział nowo wybrany Starosta  Gminy Leśnica  Pan Jan Gondek, który  z ogromnym zaangażowaniem wspiera nasz projekt.
W  nowym  roku planujemy kolejne  –  już w pełnych składach spotkanie,  na które zaprosimy naszych przyjaciół do Szczawnicy.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z  inaugurującego współpracę spotkania.

Skip to content