ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Wykład pana dr Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Wykład pana dr Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

„ODKRYWANIE TEGO, CO ZOSTAŁO ZAPOMNIANE JEST FASCYNUJĄCE”. Przekonał
nas o tym niezwykle interesujący wykład pana dr Roberta Ślusarka –
Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Pan Dyrektor podzielił się z nami wiedzą o ciekawych pod względem
historycznym miejscach na terenie Sądecczyzny i Pienin. Zrelacjonował
przebieg i dotychczasowe efekty prac archeologicznych w Maszkowicach
na Górze Zyndrama. Odkryto tam najstarszą osadę w tej części Europy,
wybudowaną około 1750 lat przed naszą erą, czyli w epoce wczesnego
brązu. Nie ma na terenie Polski równie dawnych kamiennych konstrukcji.
Przy odkrywaniu zabudowań znaleziono kilka artefaktów

Dyrektor Muzeum wspomniał również o pustelnikach Świeradzie i
Urbanie. Omówił ślady po wczesnośredniowiecznych grodziskach z
charakterystycznym plateau. Przypomniał, jak funkcjonowała w XII i
XIII wieku podstawowa jednostka administracyjna – kasztelania, w tym
kasztelania sądecka. Zaznajomił nas z misją kolegiaty sądeckiej
powołanej przez kardynała Oleśnickiego w 1448 r, która jak pisał
kronikarz Jan Długosz miała na celu „ przyciągnięcie ludu prostego,
dzikiego, krnąbrnego do wspaniałych obrzędów katolickich”.

Czy o św. Kindze, tak ściśle związanej z Sądecczyzną, zapomnieliśmy?
Oczywiście, że nie. Przełomowe zmiany w tym regionie, gdy w 1257 roku
książę Bolesław Wstydliwy darowuje Ziemię Sądecką swej małżonce
Kindze …to już temat na następny wykład.

DZIĘKUJEMY BARDZO PANIE DYREKTORZE!

Skip to content