ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

,,ZŁOTY CERTYFIKAT – PROFESJONALNY UTW”

,,ZŁOTY CERTYFIKAT – PROFESJONALNY UTW”

                     

 

 Jesienią 2017 r. grupka  „pozytywnie zakręconych bab” postanowiła zrobić coś, aby życie Pienińskich Seniorów nabrało barw. Ta oddolna, społeczna inicjatywa zaowocowała utworzeniem w styczniu 2018 r. Stowarzyszenia Pieniński  Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 Od dnia założenia członkowie Zarządu starali się, aby nasza organizacja działała w pełni profesjonalnie i zgodnie z wymogami prawa. W ciągu trzech lat udało się zrealizować wiele znaczących przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania  społecznemu wykluczeniu seniorów.

 Ponieważ pragniemy rozwijać się i nadal budować znaczącą markę naszego Stowarzyszenia,  złożyliśmy wiosek o przyjęcie nas w poczet członków zwyczajnych Ogólnopolskiej Federacji  Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 16 marca 2020 r. stało się to faktem.  Następnie Zarząd  PUTW postanowił ubiegać się o certyfikat „Profesjonalny UTW”. Warunkiem jego otrzymania jest spełnienie proponowanych przez Federację standardów działania. Od Federacji otrzymaliśmy szeroko rozumiane, profesjonalne wsparcie.

Standaryzacja ma na celu określenie jednolitych obszarów funkcjonowania UTW w odniesieniu do aspektów formalno – prawnych
i merytoryczno – organizacyjnych oraz współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Jeżeli ktoś uważa, że procedura certyfikacji to jedynie formalność, pozostaje w błędzie. To proces długotrwały, wymagający  zaangażowania wielu osób.  Po odbytych przez członków Zarządu specjalistycznych szkoleniach
i wielu miesiącach pracy nad wdrażaniem wymaganych standardów merytorycznych, prawnych i organizacyjnych, w końcu, po drobiazgowej weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję  Certyfikacyjną z ramienia Ogólnopolskiej Federacji UTW, Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku zdobyło miano „Profesjonalny UTW” i „Złoty Certyfikat”, czyli najwyższą z możliwych kwalifikacji. Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpi w terminie ustalonym przez Federację.

Praca społeczna, chociażby najżmudniejsza, daje ogromną satysfakcję szczególnie wtedy, gdy jej efekty zostają dostrzeżone i wysoko ocenione. Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanego tytułu. Ten sukces jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem i zachętą do dalszej pracy.  Jest on efektem pracy wielu ludzi.

Pragnę serdecznie podziękować za ogrom włożonej pracy koleżankom z Zarządu, szczególnie Bożence Nowak i Ani Ziemiańczyk, a Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Niezgodzie, Panu Wojciechowi Nalepie z Federacji SUTW oraz wszystkim życzliwym nam osobom i instytucjom za nieustannie okazywane wsparcie.

 

Zofia Krępa – Prezes Stowarzyszenia PUTW

Skip to content