ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

ZUS ostrzega przed oszustami oferującymi pomoc przy 14 emeryturze

ZUS ostrzega przed oszustami oferującymi pomoc przy 14 emeryturze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy podają się za ich pracowników i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą. Czternastka wypłacana będzie bez wniosku, nie trzeba składać do ZUS żadnego pisma.
Pseudousługi „na pracownika ZUS” mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego.
ℹ PAMIĘTAJ!
Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych osób w domach i nie proponują płatnych usług.
Oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinny być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości, to najlepiej powiadomić o tym policję i najbliższą placówkę ZUS.

Prawo do dodatkowego świadczenia mają emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie na rękę 1217,98 zł.

Terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć osoby, które pobierają emerytury lub renty do 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Stąd minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł.

Skip to content