ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

„Zwiększeniu poziomu rozporządzalnych dochodów, odpowiada wyższy poziom wydatków konsumpcyjnych”.

„Zwiększeniu poziomu rozporządzalnych dochodów, odpowiada wyższy poziom wydatków konsumpcyjnych”.

 

DZIĘKUJEMY Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w Nowym Targu Pani Ewie Barczuk  – Kołat za ciekawe spotkanie z naszymi słuchaczami. Przy rosnącej konsumpcji dobrze jest być świadomym swoich praw konsumentem.

Nasze trzy koleżanki – Ania, Basia i Krysia wzięły udział w szkoleniu „Animatora Aktywności Seniorów”. Mamy nadzieję, że będą „narybkiem” do Zarządu.

Skip to content