Gratulacje dla Pani WIESŁAWY BORCZYK

W związku z ponownym wyborem na stanowisko Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Dołączamy życzenia zdrowia, pomyślności, satysfakcji z pełnionej funkcji, owocnej współpracy z różnorodnymi organizacjami senioralnymi i dalszych sukcesów w podejmowanych inicjatywach. Zarząd i Słuchacze Pienińskiego UTW