Druki do pobrania

  Słuchaczami Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być osoby, które są:
• rencistami, emerytami, osobami w wieku przedemerytalnym lub bezrobotnymi w wieku 50+,
• mieszkają na terenie regionu pienińskiego,
Każda osoba przystępująca do Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powinna:
• czytelnie wypełnić formularz zapisów oraz deklarację i złożyć je w biurze uniwersytetu,
• dokonać opłat związanych z uczestnictwem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w wysokości
50,00 zł za pół roku,
• dostarczyć jedno zdjęcie do legitymacji słuchacza Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• wpłata winna być uiszczona na konto bankowe:
23 8817 0000 2001 0072 5512 0001 – Pieniński Bank Spółdzielczy

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZAPISÓW DO PIENIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Deklaracja członka Stowarzyszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA