Druki do pobrania

Słuchaczami Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być osoby, które są:

  • rencistami, emerytami, osobami w wieku przedemerytalnym lub bezrobotnymi w wieku 50+,
  • mieszkają na terenie regionu pienińskiego,

Każda osoba przystępująca do Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powinna:

  • czytelnie wypełnić formularz zapisów oraz deklarację i złożyć je w biurze uniwersytetu,
  • dokonać opłat związanych z uczestnictwem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w wysokości
    60,00 zł za pół roku,
  • dostarczyć jedno zdjęcie do legitymacji słuchacza Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • wpłata winna być uiszczona na konto bankowe:
    23 8817 0000 2001 0072 5512 0001 – Pieniński Bank Spółdzielczy