Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, FIO  Małopolska Lokalnie Południe i Województwa Małopolskiego.

Tytuł projektu:

„Przełamywanie barier wykluczenia informatycznego
i językowego wśród ludzi starszych”

Okres  realizacji projektu :   15.10.2018r do 30.11.2018 r.

Projekt skierowany jest do słuchaczy Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy całkowicie wykluczyli możliwość zdobycia nawet podstawowych umiejętności komputerowych i językowych. Głównym celem projektu jest pokazanie ludziom starszym, że zdobycie kompetencji w tym zakresie leży w zasięgu ich możliwości.