ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

    Uprzejmie informujemy, że w dniu  05 czerwca 2024 r.  odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Miejsce obrad   :    ul. Główna 2,
34-460 Szczawnica, Restauracja Halka
Godzina rozpoczęcia  :    godz. 1100       / pierwszy termin /
godz. 1130      /  drugi termin /

Porządek  obrad.

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 3. Przejęcie przewodnictwa Zebrania przez Przewodniczącego i uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji:
  a/ Mandatowo-skrutacyjnej,
  b/ Uchwał  i wniosków.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej protokołu o ważności Walnego Zebrania.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2023r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023r. oraz opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach  :
  a/ zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023r.,
  b/ zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023r.,
  c/ udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 10. Omówienie planu działania Stowarzyszenia na rok akademicki 2024/2025.
 11. Odczytanie wniosków sformułowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 12. Zakończenie Zebrania.

 

 

Prezes Zarządu – Teresa Kabus-Ormianin

                      

 

 

Skip to content