ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

CHYBA NIE DOSTANIEMY ZADYSZKI?

CHYBA NIE DOSTANIEMY ZADYSZKI?

Tyle się dzieje w tymnaszym Pienińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, że chwilami sami się  dziwimy, skąd w nas tyle sił, wigoru i chęci. Nowy rok akademicki ledwo się rozpoczął,a za nami już naprawdę wiele ciekawych działań. Oprócz systematycznych zajęć icyklicznych wykładów (4 w miesiącu) zorganizowaliśmy na przestrzenipaździernika i listopada wystawę rękodzieła w Eglander Caffe, wernisaż wystawyfotograficznej w galerii Pijalni Wód Mineralnych, pchli targ, zabiegi wInhalatorium dla 30 słuchaczy PUTW,  dwawyjazdy na baseny termalne po  40słuchaczy na  każdy wyjazd ( doChochołowa i Bukowiny Tatrzańskiej; w grudniu taki wyjazd odbędzie się doBiałki) oraz dwukrotnie wybraliśmy się na Słowację z zamiarem nawiązaniawspółpracy z tamtejszymi seniorami.

Spora część tych działań była możliwa do przeprowadzenia dzięki zaangażowaniu się Zarządu PUTW w projekty organizowane przez różne fundacje czy instytucje.

Aktualnie skupiamy się na wykonaniu harmonogramu działań z projektu ‘Będę zdrowy i aktywny”  realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
jako zadanie publiczne „ Edukacja prozdrowotna dla małopolskich seniorów w latach 2018 –  2019 ”. To właśnie z tego projektu mogliśmy zaproponować naszym słuchaczom skorzystanie z zabiegów , wyjazdów na baseny termalne, udział w zajęciach rehabilitacyjnych i edukacyjnych.

Dziękujemy  byłemu Zarządowi Województwa Małopolskiego za zaakceptowanie naszej oferty  dotyczącejzdrowia i aktywności intelektualnej słuchaczy PUTW.

Mamy nadzieję, że nowy Zarząd będzie również sprzyjał naszym inicjatywom.

Skip to content